Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

XLIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu.

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.

4. Przedstawienie:

1) informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

2) sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XLII i XLIII sesji Rady;

3) oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla powiatu wrzesińskiego wraz z rekomendacjami na 2023 rok;

4) oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu wrzesińskiego za 2021 rok;

5) sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok. 

8. Zapoznanie się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za 2021 rok;

3) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2021 roku;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

2) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

4) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia;

5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do międzynarodowego projektu European Excellence in Dairy Learning koordynowanego przez AEDIL (Europejskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Mleczarzy);

6) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zawieszenia umowy partnerskiej z samorządem niemieckim Wolfenbüttel;

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław;

8) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022–2029;

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Przyjemski

drukuj (XLIV sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Przyjemski
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2020-07-31 07:54
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 14:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.