Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 186 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr:

 • 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwalą nr 635/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: ,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020;
 • 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 760/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie LI Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że w związku z podjęciem na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego uchwał nr:

 • 193/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”;
 • 194/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”

podjęcie uchwał dotyczących udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji tych projektów jest zasadne.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 • 1097/2021 - zmieniająca uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniona uchwałą nr 635/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”;
 • 1098/2021 - zmieniająca uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniona uchwałą nr 760/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
 • w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 • 1099/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
 • 1100/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0025.2021.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwał w sprawie przekazania upoważnienia dla

 1. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań;
 2. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że projekty uchwał dotyczą udzielenia upoważnienia dla:

 1. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni Pani Magdaleny Zając do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nauka-to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego;
 2. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Pana Marka Dyby do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 1. 1101/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań;
 2. 1102/2021 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0025.2021.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 186 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-08-17 08:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.