Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10 pok. 2

tel. 61 640 44 06, 640 44 32, 640 44 58.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Art. 29, art. 30 oraz art. 31 (w przypadku rozbiórki obiektu) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.).

W zgłoszeniu należy określić:

 • Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.  

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.

 • Plan sytuacyjny obiektu, który jest przedmiotem zgłoszenia.

 • Szkice lub rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 21 dni od daty wpływu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia lub wydanie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: w przypadku sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:04
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 13:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.