Szybkie linki

Treść strony

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Referat Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 4,

tel. 61 640 45 17. 

Godziny obsługi interesantów w Referacie Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Referatu Środowiska i Rolnictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696).

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, spełniające wymagania określone w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2011r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696)

Załączniki:

 • projekt robót geologicznych – 2 egz.,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłata:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Opłaty skarbowe można uiszczać w kasie starostwa, pok. 5 (parter) – poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem "wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt prac geologicznych".

Termin załatwienia sprawy: rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta w drodze decyzji nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia, w razie wniesienia sprzeciwu decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłacie.

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 14:16
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-22 08:48

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 14:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.