Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Udostępnianie informacji geologicznej

Referat Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 4,

tel. 61 640 45 17. 

Godziny obsługi interesantów w Referacie Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Referatu Środowiska i Rolnictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1657).

Ogólny opis:

Korzystanie z informacji geologicznej jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie:

 • wydobywania kopalin ze złóż,
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
 • w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
  Informacja geologiczna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.
  Zgodnie z udzielonymi przez Ministra Środowiska upoważnieniami, właściwymi do działania w sprawach wniosków o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej są:
 • Starosta - w odniesieniu do informacji geologicznej zgromadzonej w archiwum powiatu,
 • Marszałek - w odniesieniu do informacji geologicznej zgromadzonej w archiwum województwa.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wgląd lub udostępnienie zawierający dane określone w § 9 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej:

 • dane zainteresowanego podmiotu,
 • nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek,
 • sposób udostępnienia informacji geologicznej,
 • cel wykorzystania informacji geologicznej.

Opłata:
Brak opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy:

Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej – wgląd lub udostępnienie.

Odmowa – decyzja administracyjna.


Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest zgoda na udostępnienie informacji lub odmowa udzielenia zgody na nieodpłatne udostępnienie informacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego.

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 13:06
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-22 08:42

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-28 13:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.