Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, ROBÓT LUB URZĄDZEŃ WODNYCH WYMAGANEGO USTAWĄ PRAWO WODNE

I. Zgłoszenie - spełniające wymagania określone w art. 123a  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne  (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.)

Zgłoszenie winno być podpisane przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora.

Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

II. W zgłoszeniu należy:

 • podać oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenie z podaniem jego siedziby i adresu;
 • określić cel planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych;
 • określić wpływ planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
 • przedstawić opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
 • podać termin ich rozpoczęcia.

III. Załączniki do zgłoszenia:

 • kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań
  i zasięgiem ich oddziaływania;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów ;
 • zgoda właściciela wody lub właściciela lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września -  Wydział Budownictwa, Środowiska
i Rolnictwa - Referat Środowiska i Rolnictwa

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

OPŁATY
Brak

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

drukuj ()

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-03-30 09:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.