Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania grantów zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r.

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 104,

tel. 61 640 44 72.

 

§ 10.Tryb i zasady przyznawania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe:

1. Zajęcia realizować mogą nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu lub trenerzy.

2. Grupa trenująca powinna być powiązana z klubem sportowym, funkcjonującym na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

3. Wnioski na realizację grantu należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, do 15 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust.4. Wzór wniosku na realizację grantu ustali Zarząd Powiatu we Wrześni w drodze uchwały.

4. W przypadkach określonych w ust.16 wnioski należy składać do 30 czerwca.

5. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym.

6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, nie będą rozpatrywane.

7. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do merytorycznego zaopiniowania wniosków, w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Powiatowej Rady Sportu.

8. Preferowane będą wnioski zawierające projekty, w których grupy treningowe, bądź zawodnicy uczestniczą w systemie rozgrywek organizowanych przez okręgowe związki sportowe, lub są przygotowywani w ramach prowadzonego szkolenia do uczestnictwa w tych rozgrywkach.

9. Preferowane dyscypliny sportowe:

 • lekkoatletyka,
 • piłka koszykowa,
 • piłka nożna,
 • piłka siatkowa.

10. Granty nie mogą być przyznawane osobom, które prowadzą zajęcia odpłatne.

11. Istnieje możliwość objęcia grantem edukacyjnym zajęć w innej dyscyplinie niż wymienione w ust.9 pod warunkiem, że zainteresowany ich prowadzeniem nauczyciel/instruktor/trener przedstawi wieloletnią koncepcję szkolenia zawodników 
aż do wieku juniora.

12. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji podejmuje decyzję o przyznaniu grantu.

13. Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację o decyzji w ich sprawie.

14. Przyznanie grantu przez Zarząd Powiatu jest podstawą do zawarcia umowy 
z nauczycielem/instruktorem/trenerem.

15. Granty są realizowane maksymalnie przez 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

16. W uzasadnionych przypadkach realizacja grantu może być wdrożona w sierpniu przed nowym rokiem szkolnym.

17. W ramach przyznanego grantu mogą być finansowane wydatki osobowe w następującym zakresie:

 • realizacja zajęć w wymiarze od 2 do 4 godzin tygodniowo,
 • realizacja zajęć prowadzonych na obozach lub zgrupowaniach sportowych.

18. Zarząd Powiatu może przyznać grant (do 4 godzin tygodniowo) na realizację zadańkoordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

19. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może wnioskować o przyznanie grantu edukacyjnego.

§ 11. Prowadzenie nadzoru i rozliczenie realizacji grantów edukacyjnych.

1. Realizatorzy grantów są zobowiązani do przedłożenia sprawozdania w terminie 14 dni od zakończenia projektu.

2. Realizacja zajęć w ramach przyznanych grantów podlega nadzorowi Starosty Wrzesińskiego, reprezentowanego przez upoważnionego pracownika Wydziału Edukacji 
i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

3. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu i jakości realizacji projektu, zarząd Powiatu może wstrzymać jego realizację, co jest równoznaczne z zaprzestaniem jego finansowania.

4. Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje się i archiwizuje Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 07:59
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 07:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.