Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Regulamin zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 r.

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 104,

tel. 61 640 44 72.

§ 6. Tryb i zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień:

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać zawodnik będący uczniem, który w momencie uzyskania osiągnięcia sportowego:

1) był mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub reprezentował klub, lub szkołę z terenu powiatu wrzesińskiego

2) uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników:

 • medal mistrzostw województwa w rozgrywkach szkolnych;
 • medal mistrzostw województwa w rozgrywkach klubowych, jeśli są poprzedzone zawodami-eliminacjami niższego szczebla
 • miejsca od 1 do 4 w mistrzostwach międzywojewódzkich
 • miejsca od 1 do 20 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
 • miejsca od 1 do 16 w Mistrzostwach Polski Juniorów
 • miejsca od 1 do 8 w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
 • medal Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich

2. Zawodnicy – seniorzy, mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, mogą otrzymać stypendium sportowe tylko w przypadku osiągnięcia jednego z następujących wyników:

 • medal Mistrzostw Polski
 • medal Mistrzostw Europy
 • medal Mistrzostw Świata
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich
 • udział w Igrzyskach Paraolimpijskich

3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać trener prowadzący szkolenie z zawodnikiem będącym mieszkańcem powiatu wrzesińskiego lub reprezentującym klub lub szkołę 
z terenu powiatu wrzesińskiego, pod warunkiem osiągnięcia przez swojego podopiecznego jednego z następujących wyników:

 • medal mistrzostw Polski
 • udział w mistrzostwach świata lub Europy
 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

4. W szczególnych przypadkach nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać trener – mieszkaniec powiatu wrzesińskiego, którego podopieczny nie jest reprezentantem Powiatu Wrzesińskiego, ale uzyskał jeden z następujących wyników:

 • medal mistrzostw Polski
 • udział w mistrzostwach świata lub Europy
 • udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

5. Nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia wyróżniające się w działalności sportowej może otrzymać: trener, działacz klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych, który przyczynił się do popularyzacji i promocji sportu na terenie powiatu wrzesińskiego lub wykazał się wkładem pracy w rozwój sportu powiatu wrzesińskiego oraz osiągał ze swoimi zawodnikami na przestrzeni kilku lat wysokie wyniki sportowe.


§ 7.1. Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek lub dyplomów.

2. Stypendia i nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową.


§ 8.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu we Wrześni na wniosek:

 • dyrektora szkoły
 • zarządu klubu
 • stowarzyszenia sportowego
 • organów administracji państwowej i samorządowej

2. Wzór wniosków o których mowa w ust.1, ustali Zarząd Powiatu we Wrześni w drodze uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zawodnika – dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięcia sportowego
 • w przypadku trenera – dokumenty potwierdzające prowadzenie zawodnika 
 • i potwierdzenie uzyskanego osiągnięcia przez podopiecznego
 • w przypadku trenera, działacza – dokumenty potwierdzające osiągnięcia w działalności sportowej.

4. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do 30 września każdego roku.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5

7. Wnioski opiniuje komisja powołana przez Starostę Wrzesińskiego, w której z głosem doradczym uczestniczą członkowie Powiatowej Rady Sportu.

8. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią komisji przyznaje stypendia, nagrody lub wyróżnienia biorąc pod uwagę w szczególności:

 • wyniki i osiągnięcia kandydata
 • znaczenie uzyskanych wyników dla promocji Powiatu Wrzesińskiego
 • znaczenie działalności sportowej dla rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim

9. O decyzji Zarządu Powiatu powiadamia się wnioskodawcę, który zobowiązany 
jest do poinformowania zainteresowanych kandydatów.

10. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznawane są najpóźniej do 30 października danego roku.

11. Wręczenie stypendiów, nagród lub wyróżnień odbywa się w sposób uroczysty.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 08:13
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 08:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.