Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne zgodnie z

UCHWAŁĄ NR 217/XXXV/2013

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 listopada 2013 r.


 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 44 14.


 

§ 7. Zasady i procedury przyznawania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

1. Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

1) za osiągnięcia naukowe,

2) za osiągnięcia artystyczne.

2. Jednorazowe stypendium motywacyjne określone w ust. 1 ma na celu rozbudzanie aspiracji uczniów, wspieranie ich uzdolnień oraz nagradzanie ich osiągnięć.

3. Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne:

1) jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub kulturalno–artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego

2) z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne,

3) wniosek należy złożyć w terminie do 20 września,

4) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

5) wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

4. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza formalną analizę złożonych wniosków.

5. Stypendium motywacyjne przyznaje Zarząd Powiatu we Wrześni.

6. O decyzji Zarządu Powiatu powiadamiany jest wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

7. Stypendium motywacyjne przyznawane jest raz w roku.

8. Wręczenie stypendiów motywacyjnych odbywa się w sposób uroczysty.

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 08:41
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:56

drukuj ()

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 08:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.