Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Tryb i zasady przyznawania stypendium motywacyjnego zgodnie z

UCHWAŁĄ NR 204/XXXIII/2017

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 r.

 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

ul. Chopina 10, pok. 103,

tel. 61 640 44 14.

 

§ 5. Zasady i procedury przyznawania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne:

 1. Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

 1. za osiągnięcia naukowe,

 2. za osiągnięcia artystyczne.

 1. Jednorazowe stypendium motywacyjne określone w ust. 1 ma na celu rozbudzanie aspiracji uczniów, wspieranie ich uzdolnień oraz nagradzanie ich osiągnięć.

 2. Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne za poprzedni rok szkolny:

 1. jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,

 2. z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne,

 3. wniosek należy złożyć w terminie do 30 września, w Starostwie Powiatowym we Wrześni,

 4. do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

 5. wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

 1. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, zawiadamia wnioskodawcę o możliwości poprawienia błędów i uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

 2. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo wezwania do poprawy, nie będą rozpatrywane.

 3. Stypendium motywacyjne przyznaje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

 4. O decyzji Zarządu Powiatu powiadamiany jest wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

 5. Stypendium motywacyjne przyznawane jest raz w roku.

 6. Wręczenie stypendiów motywacyjnych odbywa się w sposób uroczysty.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 08:41
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 11:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.