Szybkie linki

Treść strony

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Referat Dróg Powiatowych, ul. 3 Maja 3, p. 1, tel. 61 640 45 43

Podstawa prawna

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. 2016, poz. 23),

 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460
  ze zm.),

 • § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, Nr 140, poz. 1481 ze zm.),

 • Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 2451)

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym należy dołączyć:

 1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000, z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian
  w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli zajęcie pasa nie wpływa na ruch drogowy.

 4. Oświadczenie o:

 1. posiadaniu ważnego pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

 2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, lub

 3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót.

 2. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy dołączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian
  w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli zajęcie pasa nie wpływa na ruch drogowy.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam i innych obiektów należy dołączyć:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy lub obiektu.

  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian
   w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli zajęcie pasa nie wpływa na ruch drogowy.

  3. Projekt graficzny reklamy lub projekt konstrukcji obiektu.

  4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego
   w pasie drogowym, lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

 

Opłaty

Opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.).

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostały ustalone Uchwałą Nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015r.

Opłaty należy uiszczać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
w kasie Starostwa Powiatowego we Wrześni pok. nr 5 lub wpłacając na konto: PKO BP Oddział 52 w Poznaniu nr: 27 1440 1286 0000 0000 1254 4626

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni od daty złożenia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 13:21
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 07:57

drukuj

 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 13:21
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 07:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.