Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Informujemy że od 31 lipca 2020 została wprowadzona nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Chopina 10, pok. 20,

tel. 61 640 44 82.

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Wniosek o udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do pobrania na dole strony.

Wniosek o  udostępnienie materiałów można złożyć także elektronicznie poprzez aplikację i.Wniosek udostępnioną pod adresem https://wniosek.wrzesnia.powiat.pl

W aplikacji i.Wniosek wnioski o mapę:

A) ewidencyjną można składać na teren całego powiatu,

B) zasadniczą można składać na tereny:

- gminy Września,

- miasta i gminy Nekla,

- gminy Miłosław (tylko obręb Bugaj i Szczodrzejewo),  

- gminy Kołaczkowo (tylko obręb Borzykowo).

W celu skorzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP. W tym przypadku w aplikacji i.Wniosek należy wybrać Logowanie przez ePuap – Zaloguj.

Szczegółowe informacje na temat zakładania konta na platformie ePUAP, składania wniosku o profil zaufany w ramach platformy ePUAP, znajdują się na stronie http://epuap.gov.pl

Aplikacja i.Wniosek została wdrożona w związku z realizacją projektu pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

grafika,1070,baner-projektu.jpg

 

Opłaty: 

Opłaty za dokumenty za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r., poz. 725.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2019., poz. 725.), 
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 z późn. zm,)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

drukuj ()

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Zgoła
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 14:15
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-04 11:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.