Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiat Wrzesiński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowano następujące problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 979 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • w strukturze Biuletynu znajduje się 354 podstrony o identycznych nazwach i/lub nie posiadających sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie indywidualizowane oraz uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Jakubowski, lukasz.jakubowski@wrzesnia.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 640 44 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Starostwo Powiatowe nie posiada parkingu dla klientów. Przy podległych ulicach znajduje się płatny parking miejski wraz z bezpłatnymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Tylne wejście do budynku, od strony parkingu pracowniczego, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Umożliwia on dostanie się do Wydziałów Nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz Kartograficznej, a także do Biura Obsługi Interesanta.

Starostwo Powiatowe nie posiada windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety dostosowane dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze, obok Biura Obsługi Interesanta.

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, proszone o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-12-13 15:34
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-10 11:49

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.