Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

OD 2 STYCZNIA 2019 r. NASTĄPIŁA ZMIANA W FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, składając stosowne oświadczenie.  


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2)  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
5) nieodpłatną mediację – świadczoną w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9 (w terminach wskazanych w harmonogramie funkcjonowania punktu).


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Do zainicjowania nieodpłatnej mediacji uprawniona jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 


Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

UWAGA!
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji od 2 stycznia 2019 r. odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r. będą znajdować się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 13.00 - 17.00
wtorek:         godz.   8.00 - 12.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek        godz. 13.00 - 17.00
piątek:         godz.   8.00 - 12.00;

2. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz.   8.00 - 12.00
wtorek:         godz. 13.00 - 17.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek:         godz. 13.00 - 17.00
piątek:         godz.   8.00 - 12.00;

3. we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 14.00 - 18.00
wtorek:         godz. 14.00 - 18.00
środa:             godz. 14.00 - 18.00
czwartek:         godz. 14.00 - 18.00
piątek:         godz. 14.00 - 18.00.

Informujemy jednocześnie, że w 2019 r. w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9 planowane są dyżury ze specjalizacją mediacyjną (jeden piątek w miesiącu) w następujących terminach: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada i 27 grudnia.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2019 r. (dni ustawowo wolne od pracy):


1 stycznia (wtorek), 22 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 20 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 25 grudnia (środa) oraz 26 grudnia (czwartek).


 

ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

STAROSTA WRZESIŃSKI OPRACOWUJE LISTĘ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO.


 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.