Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie wrzesińskim od 2 stycznia 2017 roku funkcjonują trzy punkty, w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy. 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:

1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez Fundację "Taurus" z Poznania), czynny w godzinach:

poniedziałek: godz. 13.00 - 17.00

wtorek: godz. 8.00 - 12.00

środa: godz. 13.00 - 17.00

czwartek godz. 13.00 - 17.00

piątek: godz. 8.00 - 12.00;


2. w Nekli przy ul. Wiosny Ludów 2b, w budynku Nekielskiego Ośrodka Kultury (obsługiwany przez adwokatów), czynny w godzinach:

poniedziałek: godz. 10.00 - 14.00

wtorek: godz. 14.00 - 18.00

środa: godz. 10.00 - 14.00

czwartek: godz. 10.00 - 14.00

piątek: godz. 14.00 - 18.00;


3. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych), czynny w godzinach:

poniedziałek: godz. 14.00 - 18.00

wtorek: godz. 14.00 - 18.00

środa: godz. 14.00 - 18.00

czwartek: godz. 14.00 - 18.00

piątek: godz. 14.00 - 18.00.


UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach (dni ustawowo wolne od pracy):

- 6 stycznia 2017 r. (piątek),

- 17 kwietnia 2017 r. (poniedziałek),

- 1 maja 2017 r. (poniedziałek), 3 maja 2017 r. (środa),

- 15 czerwca 2017 r. (czwartek),

- 15 sierpnia 2017 r. (wtorek),

- 1 listopada 2017 r. (środa),

- 25 grudnia 2017 r. (poniedziałek), 26 grudnia 2017 r. (wtorek).

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

2) osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,

3) osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – należy przedłożyć zaświadczenie,

4) osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,

5) osobie, która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,

6) osobie, która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,

7) osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie,

8) kobiecie, która jest w ciąży – należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.