Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

W powiecie wrzesińskim od 2 stycznia 2018 roku funkcjonują trzy punkty, w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:
1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 13.00 - 17.00
wtorek:         godz.   8.00 - 12.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek        godz. 13.00 - 17.00
piątek:         godz.   8.00 - 12.00;

2. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 14.00 - 18.00
wtorek:         godz. 14.00 - 18.00
środa:             godz. 14.00 - 18.00
czwartek:         godz. 14.00 - 18.00
piątek:         godz. 14.00 - 18.00.

3. we Wrześni przy ul. Słowackiego 39, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 15.30 - 19.30
wtorek:         godz. 15.30 - 19.30
środa:             godz. 15.30 - 19.30
czwartek:         godz. 15.30 - 19.30
piątek:         godz. 15.30 - 19.30;

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2018 r. (dni ustawowo wolne od pracy):


- 1 stycznia 2018 r. (poniedziałek),
- 2 kwietnia 2018 r. (poniedziałek),
- 1 maja 2018 r. (wtorek), 3 maja 2018 r. (czwartek), 31 maja 2018 r. (czwartek),
- 15 sierpnia 2018 r. (środa),
- 1 listopada 2018 r. (czwartek),
- 25 grudnia 2018 r. (wtorek), 26 grudnia 2018 r. (środa).
 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
1) osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
2) osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) – należy przedłożyć zaświadczenie,
4) osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) osobie, która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
6) osobie, która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
7) osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie,
8) kobiecie, która jest w ciąży – należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.