Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

OD 2 STYCZNIA 2019 r. NASTĄPIŁA ZMIANA W FUNKCJONOWANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WRZESIŃSKIEGO

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, składając stosowne oświadczenie.  


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2)  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
5) nieodpłatną mediację – świadczoną w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9 (w terminach wskazanych w harmonogramie funkcjonowania punktu).


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Do zainicjowania nieodpłatnej mediacji uprawniona jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. 


Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również: 
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

UWAGA!
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji od 2 stycznia 2019 r. odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 61 640 44 17, w godzinach 9:00 – 14:00.

Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 r. będą znajdować się trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 13.00 - 17.00
wtorek:         godz.   8.00 - 12.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek        godz. 13.00 - 17.00
piątek:         godz.   8.00 - 12.00;

2. we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz.   8.00 - 12.00
wtorek:         godz. 13.00 - 17.00
środa:             godz. 13.00 - 17.00
czwartek:         godz. 13.00 - 17.00
piątek:         godz.   8.00 - 12.00;

3. we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy (obsługiwany przez Fundację „Taurus” z Poznania), według poniższego harmonogramu:


poniedziałek:         godz. 14.00 - 18.00
wtorek:         godz. 14.00 - 18.00
środa:             godz. 14.00 - 18.00
czwartek:         godz. 14.00 - 18.00
piątek:         godz. 14.00 - 18.00.

Informujemy jednocześnie, że w 2019 r. w punkcie znajdującym się we Wrześni przy ul. Chopina 9 planowane są dyżury ze specjalizacją mediacyjną (jeden piątek w miesiącu) w następujących terminach: 25 stycznia, 22 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada i 27 grudnia.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2019 r. (dni ustawowo wolne od pracy):


1 stycznia (wtorek), 22 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 3 maja (piątek), 20 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 25 grudnia (środa) oraz 26 grudnia (czwartek).


 

ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

STAROSTA WRZESIŃSKI OPRACOWUJE LISTĘ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO.


 

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.