Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Chopina 10, pok. 17,

tel. 61 640 44 27.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

Przewodnicząca Zespołu – Małgorzata Nowaczyk,

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust 1 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 ze zm.)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) dokonuje uzgodnień na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Do wniosku o uzgodnienie dokumentacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy załączyć:

 • 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonane na aktualnej mapie;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem mapowym - dotyczy sieci;
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
 • lokalizację projektowanego obiektu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

Opłaty:

 • zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia przedłożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie opinii dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Tryb odwoławczy: brak

ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawowym zadaniem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) jest uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Posiedzenia Zespołu w 2016 roku odbywają się w czwartki, dwa razy w miesiącu w Starostwie Powiatowym we Wrześni pokój nr 17 (parter).

Wniosek należy złożyć najpóźniej we wtorek poprzedzający termin najbliższego posiedzenia Zespołu, wówczas dokumentacja zostanie przedłożona na najbliższe posiedzenie Zespołu jeśli nie będzie zawierała usterek.

Dokumentacja projektowa przed przekazaniem na posiedzenie Zespołu podlega weryfikacji przez przewodniczącego Zespołu pod kątem:

 • zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
 • prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do zasobu,
 • czytelności projektowanych elementów,
 • kompletności dokumentacji i załączników.

REGULAMIN pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej we Wrześni (Dz. U. z 2001 r., Nr 38 poz. 455) oraz Zarządzenie Starosty Powiatu Wrzesińskiego nr 5/2011 z dnia 07.02.2011 r. - Regulamin ZUDP

PODSTAWY PRAWNE ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - (ZUDP)

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. Starosty Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r., Nr 45 poz. 454 ze zm.).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:25
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 07:44

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:25
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.