Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Chopina 10, pok. 17,

tel. 61 640 44 27.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

Przewodnicząca Zespołu – Joanna Kalinowska,

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust 1 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1990 z późn. zm.)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) dokonuje uzgodnień na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Do wniosku o uzgodnienie dokumentacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy załączyć:

 • co najmniej 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonane na aktualnej mapie; poświadczonych przez projektanta  za  zgodność  kopii z  oryginałem;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem mapowym - dotyczy sieci;
 • kopia warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
 • lokalizację projektowanego obiektu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
 • plik dxf z przebiegiem projektowanych sieci. Pliki te można dostarczyć na płycie CD lub przesłać na adres e-mail: joanna.kalinowska@wrzesnia.powiat.pl

Opłaty:

 • zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 14 dni od dnia przedłożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może złożyć:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- projektant.wrzesnia.powiat.pl
- narady.wrzesnia.powiat.pl
• w formie tradycyjnej do Biuro Obsługi Klienta
• pocztą
Rezultatem narady koordynacyjnej jest wydanie opinii dotyczącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Tryb odwoławczy: brak

ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawowym zadaniem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) jest uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Posiedzenia Zespołu w 2022 roku odbywają się w piątek za pomocą środków komunikacji elektronicznej narady.wrzesnia.powiat.pl

Wniosek należy złożyć najpóźniej w piątek poprzedzający termin najbliższego posiedzenia Zespołu, wówczas dokumentacja zostanie przedłożona na najbliższe posiedzenie Zespołu jeśli nie będzie zawierała usterek. Podmioty biorące udział w naradzie w myśl ust. 5a w art. 28b. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), powinny być zawiadomione minimum 5 dni przed zakończeniem narady koordynacyjnej, w celu zapoznania się i analizy przedłożonych wniosków.

Dokumentacja projektowa przed przekazaniem na posiedzenie Zespołu podlega weryfikacji przez przewodniczącego Zespołu pod kątem:

 • zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
 • prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do zasobu,
 • czytelności projektowanych elementów,
 • kompletności dokumentacji i załączników.

PODSTAWY PRAWNE ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - (ZUDP)

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust 1 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. Starosty Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25 poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r., Nr 45 poz. 454 ze zm.).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:25
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-17 12:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:25
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 12:21

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.