Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Nieodpłatna pomoc prawna

Treść strony

ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

STAROSTA WRZESIŃSKI OPRACOWUJE LISTĘ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO.
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nakłada na Starostę Wrzesińskiego od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązek prowadzenia, aktualizacji i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa powinna obejmować w szczególności:
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób 
w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa będzie zawierała dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
Lista nieodpłatnego poradnictwa będzie podlegała ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Wrzesińskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej, działających 
w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego na terenie powiatu wrzesińskiego. Zgłoszenie prosimy opracować zgodnie z załączonym poniżej formularzem (załącznik nr 1).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- informację o nazwie jednostki; 
- zakres poradnictwa; 
- adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych; 
- dni i godziny działalności; 
- kryteria dostępu do usługi; 
- informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu); 
- informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia ww. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnej dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 ze zm.).

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.