Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Decyzja o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 2,

tel. 61 640 44 06, 640 44 32, 640 44 58.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek-piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

 Podstawa prawna: 

 • Art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.).

Do wniosku o przeniesienie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych należy dołączyć:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Zgodę poprzedniego inwestora na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz wnioskodawcy.

 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w zgłoszeniu oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele.

Opłaty: 

Ewentualne opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa) lub uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem: "opłata za przeniesienie zgłoszenia".

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych 60 dni.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2015-10-13
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2015-10-13 14:04
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 08:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.