Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 2,

tel. 61 640 44 06, 640 44 32, 640 44 58.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek własny.

 • Charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

 • Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

 • Propozycje rozwiązań zamiennych;

 • Pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

 • W zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Opłaty: brak.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu wniosku, w sprawach skomplikowanych 60 dni.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie postanowienia.

Tryb odwoławczy: stronom służy zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:23
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 13:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.