Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2019

PROTOKÓŁ NR 11/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 4 grudnia 2019 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczył Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

  1. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni,
  2. rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.

 

Pkt 3.1 Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r., członkowie komisji opracowali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w którym uznali ją za niezasadną. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone przez komisję na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. Szczegóły w protokole nr 10/2019.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że:

  1. dokumenty dotyczące organizacji szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” nie budzą zastrzeżeń,
  2. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni nie posiadał kompetencji i obowiązku oceny stanu technicznego sprzętu udostępnionego do przeprowadzenia szkolenia, gdyż w umowie zawartej z wykonawcą nie wyszczególniono parametrów technicznych, jakie powinien posiadać sprzęt,
  3. wszystkie przeszkolone osoby zdały egzamin zewnętrzny z wynikiem pozytywnym, co stanowi potwierdzenie, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy.

Projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Stosownie do § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego projekt uchwały został przekazany na ręce przewodniczącego Rady.

 

Pkt 3.2 Opracowanie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Postępując zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego członkowie komisji opracowali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, w którym uznali ją za niezasadną. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone przez komisję na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. Szczegóły w protokole nr 10/2019.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym we Wrześni funkcjonują od 2015 r., w czerwcu 2019 r. rozszerzono możliwość dokonywania płatności kartami płatniczymi poprzez umieszczenie większej ilości terminali płatniczych, co podwyższyło standard obsługi klientów urzędu.

Projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt uchwały został również przekazany na ręce przewodniczącego Rady.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 11 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-01-14 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj