Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW ROLNYCH

Wydział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Chopina 10, pok. 20, 
tel. 61 640 44 85.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r., poz. 1990),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o płacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923        z póź. zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 z póź. zm.).

Opis karty informacyjnej
Przeprowadzenie czynności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze postępowania administracyjnego do którego mają zastosowanie przepisy kpa., zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu klasyfikacji, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji. Ostateczna decyzja stanowi następnie podstawę do dokonania aktualizacji operat – poprzez wprowadzenie stosownej zmiany, w drodze czynności materialno-technicznej.

Gleboznawczą klasyfikacja gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gleboznawcza klasyfikację przeprowadza się z urzędu lub na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji lub innego władającego takimi gruntami wskazanego w ewidencji gruntów i budynków.

We wniosku strona powinna uzasadnić konieczność przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i wskazać klasyfikatora.

Starosta Wrzesiński rozpatruje wniosek pod względem zasadności przeprowadzenia klasyfikacji. Przeprowadza ocenę kwalifikacji wskazanego przez stronę klasyfikatora – na podstawie przedłożonego, podpisanego przez klasyfikatora  oświadczenia oraz załączonych do danego wniosku dokumentów, potwierdzających jego kwalifikacje/ uprawnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia – Starosta Wrzesiński upoważnia klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Przeklasyfikowania gruntu i ustalenie klasy gruntu następuje na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, której integralną część stanowi mapa klasyfikacji, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty:

•    wniosek
•    opłata skarbowa

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy: Odwołanie w terminie 14 dni do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 13:57
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 14:07

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 13:57
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 08:06

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.