Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.

Wydział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Chopina 10, pok. 18,

tel. 61 640 45 13, 61 640 45 18, 61 640 44 86.

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Wzór wniosku o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu z EGiB do pobrania na dole strony.

Wniosek  można złożyć także elektronicznie poprzez aplikację i.Wniosek udostępnioną pod adresem https://wniosek.wrzesnia.powiat.pl

W celu skorzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego w ramach platformy ePUAP. W tym przypadku w aplikacji i.Wniosek należy wybrać Logowanie przez ePuap – Zaloguj.

Szczegółowe informacje na temat zakładania konta na platformie ePUAP, składania wniosku o profil zaufany w ramach platformy ePUAP, znajdują się na stronie http://epuap.gov.pl

Aplikacja i.Wniosek została wdrożona w związku z realizacją projektu pt. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.grafika,1070,baner-projektu.jpg

Do wniosku o wydanie wpisu i wyrysu z EGiB należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

- Dowód zapłaty opłaty skarbowej( za pełnomocnictwo)

Opłaty: 

Opłata za wypis z rejestru gruntów wynosi - 50,00 zł

Opłata za wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej - 150,00 zł

Opłata za wyrys z mapy ewidencyjnej - 110,00 zł

Opłaty za dokumenty z ewidencji gruntów i budynków pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r., poz. 725.)

Opłaty za dokumenty można dokonać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 

Ewentualne opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) lub uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, tytułem "opłata za pełnomocnictwo".

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 725.), 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 z późn. zm.), 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:45
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-08 08:39

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Zgoła
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 07:45
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-04 11:21

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.