Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Konsultacje

Treść strony

Konsultacje programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

W związku z pracami nad przygotowaniem „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” zwracamy się o zgłaszanie, w formie pisemnej, wniosków i uwag do projektu programu.


Konsultacje trwają od 11 września do 25 września 2019 r. Formularz zgłoszeniowy został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce „konsultacje”, na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Powiat/Powiatowe organizacje pozarządowe oraz udostępniony do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni.


Wypełnione formularze należy składać w wyznaczonym terminie, czyli do 25 września 2019 r., w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 62-300 Września z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wrzesnia.powiat.pl.


Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza.


Sprawę prowadzi Referat Spraw Społecznych i Zdrowia, tel. 61 640 44 64, 61 640 44 73.

drukuj (Konsultacje programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.)

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-09-11 13:39

drukuj ()

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-09-11 13:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.