Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 84 / 2020

PROTOKÓŁ NR 84/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia poinformowała, że wojewoda wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 grudnia 2019 r. orzekł nieważność uchwały nr 88/XIV/2019 Rady z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Zaznaczyła, że organ nadzoru stwierdził istotne naruszenie prawa z uwagi na fakt, iż w programie nie zostały określone zasady działania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Ponadto dodała, że zarzuty dotyczyły również braku możliwości wydawania opinii przez osoby uczestniczące w pracach komisji konkursowej z głosem doradczym i dokonywanie oceny formalnej przez pracowników Starostwa Powiatowego bez delegacji ustawowej. Zaproponowała, by konsultacje społeczne programu współpracy przeprowadzić do dnia 12 stycznia 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 487/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

 

Pkt 2 Wydanie decyzji w sprawie oddania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej w trwały zarząd budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z infrastrukturą techniczną

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wystąpił o oddanie w trwały zarząd budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.14.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Z uwagi na brak odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości sporządzenia protokołu OT i przekazania budynku w trwały zarząd w ramach warunkowego pozwolenia na użytkowanie Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz                   
  2. Waldemar Grzegorek                
  3. Robert Balicki                           
  4. Stefan Tomczak                        
  5. Rafał Zięty                               

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 84 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-01-24 08:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.