Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 92 / 2020

PROTOKÓŁ NR 92/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 lutego 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o budowie bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że doradca restrukturyzacyjny firmy Medicsystemart przedłużył termin płatności faktury za roboty wykonane przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Zaznaczyła ponownie, że radca prawny rekomenduje zapłacenie wystawionej faktury. Podkreśliła, że zawarcie porozumienia z doradcą restrukturyzacyjnym może wiązać się z uzyskaniem zgody sędziego komisarza. Dodała, że po zapłaceniu faktury projekt budowy bursy stanie się własnością powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że przed płatnością faktury za wykonane roboty należy przystąpić do negocjacji (porozumienie) z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Na postawie art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wnioskował o zwołanie sesji w celu uchwalenia programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do wniosku o zwołanie sesji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 515/2020 w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”: cześć I - sprzęt komputerowy i część II - sprzęt serwerowy i sieciowy.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa proponuje dokonać wyboru ofert:

 1. wykonawcy TH IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu na kwotę 23.024,24 zł, a zamawiający na część I przeznaczył kwotę 31.100,00 zł,
 2. wykonawcy E-Tech s.c. M.Duda. P.Kapusta z siedzibą w Łodzi na kwotę 46.664,97 zł, a zamawiający na część II przeznaczył kwotę 66.090,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślne podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

 1. 516/2020 dot. części I – sprzęt komputerowy,
 2. 517/2020 dot. części II – sprzęt serwerowy i sieciowy.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w przetargu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Bryła Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 82.098,05 zł, a zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 88.812,62 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 518/2020 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w przetargu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że III przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości w Bierzglinku zakończyły się wynikiem negatywnym w stosunku do 29 działek. Zaznaczyła, że w związku z powyższym ogłoszenie i zorganizowanie kolejnych przetargów jest uzasadnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 519/2020 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o oddaniu LUKS „Orkan” w najem nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Jolanta Pielak poinformowała, że stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dyrektor jednostki przekazanej w trwały zarząd zawiadomił o oddaniu klubowi sportowemu w najem sali gimnastycznej, stadionu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego na czas oznaczony do 31 sierpnia 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.2.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu prac polegających na remoncie ogrodzenia przy kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że proboszcz parafii w Nekli zawiadomił o zmianie wysokości kosztów własnych przeznaczonych na renowację ogrodzenia wokół kościoła. Dodała, że dotacja udzielona z budżetu powiatu wrzesińskiego w wysokości 10.000,00 zł nie uległa zmianie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.4123.9.2019. w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.3 Przedstawienie projektu „Lekkoatletyka dla każdego”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt jest realizowany przez LUKS „Orkan” na podstawie porozumienia zawieranego co roku przez powiat wrzesiński i Polski Związek Lekkoatletyczny. Dodała, że zajęcia odbywają się na stadionie przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania MKS Victoria Września.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że klub sportowy wystąpił o dofinansowanie zakupu piłek dla wszystkich drużyn młodzieżowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie udzielił dofinansowania z budżetu powiatu wrzesińskiego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz                   
 2. Robert Balicki                           
 3. Stefan Tomczak                         
 4. Rafał Zięty                                

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 92 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-03-12 08:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.