Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 100 / 2020

PROTOKÓŁ NR 100/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady Zarządu Powiatu odbyły się za pośrednictwem wideokonferencji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały pod obrady wraz z opisem przebiegu spraw.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Materiał pod obrady został przygotowany przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W ramach przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu ratowniczego typu C wpłynęły pytania wykonawców dotyczące ramy noszy i wymaganych certyfikatów. Modyfikacja treści opublikowanej specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego zamówienia powoduje usunięcie zapisu dotyczącego profilu ramy noszy z opisu noszy głównych z transporterem i przesunięcie terminu otwarcia ofert z 9 na 14 kwietnia br.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.13.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania szkołom ponadpodstawowym i jednostkom oświatowym mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały opracowane przez Wydział Edukacji.

Powiat Wrzesiński aplikował o grant w ramach projektu Zdalna Szkoła — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki finansowe uzyskane na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji umożliwiły zakup 23 laptopów, które zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym, Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia i Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 543/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 544/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 545/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkól Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 546/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 547/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 548/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej,
 • nr 549/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 100 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-06 13:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.