Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 101 / 2020

PROTOKÓŁ NR 101/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady Zarządu Powiatu odbyły się za pośrednictwem wideokonferencji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały pod obrady wraz z opisem przebiegu spraw.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postępowania przetargowego: dostawa karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Pytania od wykonawców dotyczyły parametrów noszy głównych i transportera noszy oraz parametrów technicznych i wyposażenia ambulansu będących przedmiotem zamówienia. Ponadto pytania odnosiły się do oświadczeń o spełnieniu wymagań w obowiązujących normach dla tego typu pojazdów. Zmiany w treści ogłoszonej specyfikacji skutkowały przesunięciem terminu otwarcia ofert z 14 na 16 kwietnia 2020 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.13.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postępowania przetargowego: dostawa karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Anny Lider Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

W związku z odejściem na emeryturę zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni pracownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego jednostki został wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności. Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 550/2020 w sprawie upoważnienia Pani Anny Lider Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 101 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-05-06 13:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.