Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 99 / 2020

PROTOKÓŁ NR 99/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady Zarządu Powiatu odbyły się za pośrednictwem wideokonferencji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały pod obrady wraz z opisem przebiegu spraw.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych przedstawiła firma Dumagram Elżbiety Dumy z miejscowości Gryfino w kwocie 36.280,66 zł i terminem dostawy w ciągu jednego tygodnia od dnia podpisania umowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 541/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na przebudowę istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe przedstawiła firma Soliddom z miejscowości Orzechowo w kwocie 4.143.076,16 zł brutto i terminem gwarancji na wykonane prace i zainstalowanie urządzenia 60 miesięcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 542/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 2 Omówienie planowanego zatrudnienia pracowników obsługi i administracji w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dnia 31 marca 2020 r. na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego zostały podjęte uchwały dotyczące wyłączenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i likwidacji internatu ze struktur Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Przedstawiła plan zatrudnienia pracowników obsługi i administracji w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni:

Bursa Międzyszkolna:

 • Administracja
 1. Słowackiego
 • ¾ etatu pomoc administracyjna
 • 1 etat sekretarka
 1. Kaliska
 • 1 etat intendent

(łącznie 2 ¾ etatu)

 • Obsługa
 1. Słowackiego
 • 1 ½ etatu pomoc kuchenna
 • 1 ½ etatu sprzątaczka
 • ½ etatu woźny
 1. Kaliska
 • ½ etatu woźny
 • 1 etat kucharka
 • 4 etaty pomoc kuchenna
 • ½ etatu praczka
 • 1 ½ etatu sprzątaczka

 (łącznie 11 etatów)

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

 • Administracja
 • 1 etat główna księgowa
 • 1 etat kierownik gospodarczy
 • 1 etat pomoc administracyjna
 • 1 etat samodzielny referent
 • 1 etat sekretarka
 • ½ etatu informatyk

 (łącznie 5 ½ etatu)

 • Obsługa
 • 6 ½ etatu sprzątaczka
 • 2 ½ etatu woźny

(łącznie 9 etatów)

 

Barbara Zawal, kierownik Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poinformowała, że księgowość jednostki będzie prowadzona przez wydział finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni. Przedstawiła zakres czynności jakie wykonują pracownicy Bursy Międzyszkolnej.

Damian Hoffmann, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przedstawił zakres obowiązków pracowników będących zatrudnionych na etatach w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął przedstawiony plan zatrudnienia pracowników obsługi i administracji w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu skierował informację do pracowników ochrony zdrowia, policji i straży o następującej treści: „Powiat Wrzesiński dysponuje 16 pokojami z węzłem sanitarnym. Baza noclegowa może zostać wykorzystana przez personel medyczny i służby, które w ramach prowadzonych czynności zawodowych w obecnej sytuacji epidemicznej chciałyby uniknąć konieczności powrotu do domu, szczególnie istotne może to być dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest od miejsca pracy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z noclegu mogą zgłosić się do Pani Barbary Zawal o szczegóły. Korzystanie z noclegów nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie osób z nich korzystających. Informacja skierowana jest do pracowników ochrony zdrowia, policji i straży”.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 99 / 2020)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-05-07 11:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.