Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 108 / 2020

PROTOKÓŁ NR 108/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 maja 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na dostawę ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że pytania wykonawców dotyczą m.in. sposobu dostawy przedmiotu zamówienia, zmiany kryterium oceny ofert, przeglądów okresowych samochodu bazowego i sprzętu medycznego oraz parametrów wyposażenia ambulansu. Zaznaczyła, że z uwagi na zmianę kryterium „gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu km” na kryterium „fabryczna przedłużona gwarancja z limitem 200 tys. km” modyfikuje się zał. 1a umowy, rozdz. XXII specyfikacji oraz formularz ofertowy. Dodała, że proponuje się również dokonać przedłużenia terminu składania ofert z 22 na 25 maja 2020 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.16.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi i modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakwaterowania siatkarzy Klubu KPS Progress Września w hotelu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na zakwaterowanie czterech siatkarzy w przyszkolnym hoteliku, który jest aktualnie przeznaczony na potrzeby służb medycznych w przypadku zwiększonego zagrożenia epidemicznego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NB.5535.19.2020 w Referacie Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zakwaterowanie siatkarzy Klubu KPS Progress Września w hotelu przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia umowy, gdy zaistnieje konieczność zapewnienia miejsc dla osób odbywających kwarantannę.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organ prowadzący może powierzyć stanowisko nowo utworzonej jednostce kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Zaznaczyła, że Wielkopolski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie propozycję powierzenia pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 581/2020 w sprawie powierzenia pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Zespołowi Szkół Politechnicznych, Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach realizacji projektu „Nauka to lubię – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej” został zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które będą wykorzystywane przez szkoły do realizacji zajęć wynikających z harmonogramu projektu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 582/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • nr 583/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni,
 • nr 584/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • nr 585/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni wystąpił o zgodę na likwidację sprzętów: aparatu do elektroterapii i zmywarki do naczyń, które są wyeksploatowane.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 586/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych.

Zarząd Powiatu wnioskował o informacje dotyczące nierealizowania przez uczniów zdalnego nauczania i liczbie absolwentów szkół, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych.

Działalność Zespołu Szkół Specjalnych i Przedszkola Specjalnego.

Od 25 maja 2020 r. w Zespole Szkół Specjalnych zostaną wznowione zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dzieci i zajęcia dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu Specjalnym.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 108 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-03 09:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.