Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 113 / 2020

PROTOKÓŁ NR 113/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że sprzęt serwerowy i sieciowy, sprzęt wizualny, tablice pamiątkowe i wyposażenie meblowe o łącznej wartości 162.786,68 zł zostaną przekazane jako wyposażenie budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 601/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie BHP.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że korzystniejszą ofertę złożył wykonawca Swisspol Ltd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 14.360,13 zł. Zaznaczył, że z uwagi na oszczędności powstałe przy rozstrzygnięciu wcześniejszych postępowań przetargowych na realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” możliwe jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 602/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie BHP.

 

Pkt 2 Oświadczenie o wydaniu nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław”.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że działki powiatu wrzesińskiego o nr. 91/3 i 176/1 położone w Mikuszewie zostały przejęte przez województwo wielkopolskie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo z mocy prawa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zaznaczyła, że powiatowi wrzesińskiemu przysługuje odszkodowanie za przejęte działki. Podkreśliła, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wysokość odszkodowania może się powiększyć o 5% wartości nieruchomości w przypadku, gdy powiat przedłoży oświadczenie zawierające deklarację wydania nieruchomości w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.4.4.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu wydał oświadczenie o niezwłocznym wydaniu nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław”.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że wojewoda wielkopolski rozpatrzył pozytywnie wniosek powiatu wrzesińskiego o dofinansowaniu autobusowego transportu zbiorowego na trasie (linia nr 4) Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września i na trasie (linia nr 5) Pyzdry – Kaczanowo – Września. Zaznaczyła, że z uwagi na epidemię koronawirusa zmniejszyła się znacznie liczba osób korzystających z transportu zbiorowego, a uzyskanie dofinansowania zmniejszy zagrożenie zawieszenia bądź likwidacji części linii komunikacyjnych realizowanych przez firmę „WAMA”.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego tematu.

 

Pkt 3.2  Przedstawienie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu zaproponowała ogłoszenie konkursów ofert we wszystkich obszarach przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. z jednoczesnym wyłączeniem przedsięwzięć wiążących się z organizacją wyjazdów, imprez z udziałem dużych grup ludzi (półkolonie, obozy) i szeroko rozumianą integracją społeczną. Zaznaczyła, że realizacja zadań nastąpi od 10 sierpnia br., a wymagany wkład własny wynosi 10 %. Dodała, że wnioski będą składane za pośrednictwem generatora wniosków.

Dionizy Jaśniewicz, starosta i Rafał Zięty, członek Zarządu poparli stanowisko naczelnika Wydziału dotyczące konieczności wyłączenia z konkursu ofert imprez o charakterze masowym.

Podobne stanowisko wyraził Waldemar Grzegorek, wicestarosta zauważając jednocześnie, że odpowiedzialność za organizację zadań publicznych ponoszą ich organizatorzy.

Stefan Tomczak, członek Zarządu odniósł się do propozycji wyłączenia niektórych przedsięwzięć z katalogu zadań publicznych dofinansowywanych w konkursie ofert. Uznał, że wyłączanie form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie jest zasadne, gdyż półkolonie i obozy stanowią często jedyną możliwość spędzenia wakacji poza domem. Zaznaczył, że biorąc pod uwagę kryterium o masowym charakterze przedsięwzięć, ograniczeniu powinny podlegać również m.in. wystawy, przeglądy i festiwale.

Rafał Zięty zauważył, że te formy aktywizacji społecznej mogą być zorganizowane w późniejszych miesiącach roku z większych prawdopodobieństwem na ich realizację niż półkolonie, które muszą odbyć się w wakacje. Podkreślił, że rozpoczęcie realizacji dofinansowywanych zadań będzie możliwe dopiero od 10 sierpnia, co stanowi ograniczenie czasowe dla podmiotów, które występują o dotacje na realizację aktywnych form wypoczynku.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowywanie organizacji form zbiorowego wypoczynku w ramach otwartego konkursu ofert.

Od głosu „wstrzymał się” Stefan Tomczak.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji 19. Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Warta Challenge 2020”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta” wystąpiło o dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł na organizację imprezy kajakowej dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że z uwagi na epidemię koronawirusa nie jest zasadne udzielanie wsparcia finansowego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania na organizację ww. przedsięwzięcia.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak                       
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 113 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-07-21 14:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.