Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 134 / 2020

PROTOKÓŁ NR 134/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 – pkt 1.6 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu:

 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego,
 • kompleksowego sprzątania pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3,
 • wykonania prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że komisje przetargowe powołuje się w celu przygotowania przedmiotowych postępowań przetargowych, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz badania i oceny ofert. Zaznaczyła, że w składzie komisji znajdują się przedstawiciele Wydziału Inwestycji i komórek merytorycznie odpowiadających na realizację zadań. Dodała, że zakresy obowiązków członków komisji przetargowych mające na celu zapewnienie sprawności ich działania, indywidualizacji odpowiedzialności ich członków za wykonane czynności i przejrzystości prac zostały określone w regulaminach prac komisji przetargowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 766/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego,
 • nr 767/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego,
 • nr 768/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3,
 • nr 769/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3,
 • nr 770/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku,
 • nr 771/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego i został podzielony na części:

 • część I – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark,
 • część II – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w miejscowości Pałczyn,
 • część III – przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo,
 • część IV – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin,
 • część V – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w miejscowości Pyzdry, Niepodległości.

Zaznaczyła, że termin wykonania prac został ustalony na 14 grudnia 2020 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.36.2020 w Wydziale Inwestycji Zamówień, Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Z uwagi na awarię sieci wodociągowej w tzw. starym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni z użytkowania zostały wyłączone: 15 sal lekcyjnych, świetlica, sala gimnastyczna i pokój nauczycielski. Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dyrektor wnioskował o zawieszenie zajęć w okresie od 6 do 9 października 2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.6.17.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 134 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-11-12 10:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.