Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 136 / 2020

PROTOKÓŁ NR 136/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Koncepcja projektu dla zadania pn. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła koncepcję budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych, w tym jednego boiska zadaszonego halą pneumatyczną i budowy szatni zewnętrznej wewnątrz bieżni (I wariant) lub znajdującej się poza obrysem bieżni (II wariant).

Zarząd Powiatu zaakceptował koncepcję budowy dwóch boisk – jednego zadaszonego halą pneumatyczną i szatni zewnętrznej usytuowanej poza obrysem bieżni przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 2.1 i pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie dwóch kredytów długoterminowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest:

 • udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”,
 • udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.582.066,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.37.2020 i nr NI.272.38.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia na udzielenie dwóch kredytów długoterminowych.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia będzie wykonany na terenie działki usytuowanej przy ul. Klonowej w Bierzglinku w oparciu o projekt zagospodarowania zielenią, który uwzględnia montaż elementów małej architektury: ławki stalowej, altany, fontanny, pergoli, placyku żwirowego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.35.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 727/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dokonuje się korekty błędnie wskazanej jednostki w treści uchwały, na podstawie której we wrześniu br. przekazano wyposażenie zakupione w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego. Zaznaczył, że środek trwały jest przekazywany Bursie Międzyszkolnej we Wrześni, która od dnia 1 września 2020 r. funkcjonuje jako odrębna jednostka.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 777/2020 zmieniającą uchwałę nr 727/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 136 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-12-17 08:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.