Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 139 / 2020

PROTOKÓŁ NR 139/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Modyfikacja postępowań przetargowych na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego:

Część I – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

Część II – przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

Część III – przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Część IV – przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin

Część V - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynęły pytania do postępowań przetargowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego:

Część I – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

Część II – przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

Część III – przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo

Część IV – przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin

Część V - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości.

Dodał, że wpłynęło łącznie 21 pytań.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich dopowiedziała, że większość pytań od wykonawców powiązana jest z opisem przedmiotu zamówienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.34.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację postępowań przetargowych na przebudowę dróg powiatowych.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosków dyrektorów: Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni i Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w sprawie zawieszenia zajęć  w formie stacjonarnej na czas oznaczony dla wybranych klas ze względu na aktualną sytuację epidemiczną.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła wniosek w sprawie zawieszenia stacjonarnych zajęć lekcyjnych w:

a) Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni dla czterech klas II w terminie 16 –22.10.2020 r. i dla dwóch klas III w terminie 16 – 23.10.2020 r. z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednego z nauczycieli. Trzech nauczycieli skierowano na kwarantannę,

b) Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni dla klasy IITE w terminie 16 – 23.10.2020 r. z powodu stwierdzenia zakażenie u jednego ucznia. Kwarantanną zostało objętych trzydziestu uczniów i pięciu nauczycieli.

Dodała, że w tych klasach ww. terminach będzie realizowane nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej dla klas: I THR, I LO, IV THT i IIb TŻUG Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) kultury, sztuki i ochrony tradycji,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) ratownictwa i ochrony ludności,

5) ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła projekty uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Poinformowała, że do każdego obszaru zadań publicznych wpłynęły oferty, łącznie wpłynęło 12 ofert. Dodała, że na podstawie przedmiotowych uchwał Komisje Konkursowe przystąpią do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 785/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
 • nr 786/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.
 • nr 787/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
 • nr 788/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
 • nr 789/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 4 Informacja o odstąpieniu od umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Powróćmy jak za dawnych lat”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że członkowie Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Seniorów w Nekli, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną uniemożliwiającą realizację zadania publicznego pn.: „Powróćmy jak za dawnych lat”, postanowili odstąpić od zawartej umowy.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją o odstąpienie od umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Powróćmy jak za dawnych lat”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorzek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 139 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-01-20 12:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.