Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 152 / 2020

PROTOKÓŁ NR 152/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie „Lider wolontariatu”.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu zaproponowała, by w składzie komisji konkursowej znaleźli się pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Poinformowała, że w pracach komisji będzie uczestniczył również przedstawiciel Fundacji Dzieci Wrzesińskich.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 860/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie „Lider wolontariatu”.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że oferty, które wpłynęły w konkursie będą opiniowane przez: sekretarza powiatu, naczelnika Wydziału Organizacyjnego, naczelnika i pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Zaznaczyła, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej nie wpłynęły oferty, dlatego Forum Organizacji Pozarządowych wyznaczyło dwie osoby do udziału w pracach w komisji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 861/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 1.3 i pkt 1.4 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wojewoda wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Dodała, że w zadaniu dotyczącym przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3666P w miejscowości Pałczyn dokonuje się zmniejszenia o kwotę 73.000,00 zł i przenosi te środki na zakup materiałów budowlanych na remonty dróg. Nadmieniła, że ww. zmiany zostaną również wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 862/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • nr 863/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

 

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że samorządy gminne i Wielkopolska Izba Aptekarska zaopiniowały pozytywnie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2021 r. Przypomniała, że Naczelny Sąd Administracyjny nie rozstrzygnął w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały podjętej w przedmiotowym zakresie w 2019 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie projektu wniosku o dofinansowanie zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wartość projektu w wysokości od 50.000,00 zł do 2.000.000,00 zł. Przypomniała, że w ubiegłym roku powiat wrzesiński wystąpił o środki w wysokości ponad 200.000,00 zł na zakup fortepianu i instrumentów lutniczych (gitara i skrzypce), jednak wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Zaproponowała, by wystąpić o dofinansowanie projektu „Mały kompozytor” o wartości 53.155,00 zł na doposażenie pracowni kompozytorskiej (pianino, sprzęt multimedialny, tablica interaktywna, projektor, sprzęt komputerowy, laptopy, słuchawki, mikrofony, kolumny, aparat fotograficzny, oprogramowanie do edycji nut). Dodała, że wkład własny wynosi 10.631,00 zł. Podkreśliła, że sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie wykorzystywany do prowadzenia audycji muzycznych oraz rejestracji koncertów i innych wydarzeń odbywających się w szkole muzycznej.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu instrumentów dla Powiatowej Szkoły Muzycznej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie pisma gminy Miłosław dotyczącego funkcjonowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Orzechowie.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że burmistrz gminy Miłosław wystąpił o: zabezpieczenie środków na zakup materiałów przeznaczonych do wyremontowania chodników na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Orzechowie, zabezpieczenie środków na uruchomienie obiektu w 2021 r. i rozważenie możliwości przekazania obiektu w użyczenie. Zaznaczyła, że w 2018 r. koszt uruchomienia obiektu wyniósł około 47.000,00 zł. Dodała, że prace przygotowawcze były wykonywane przez pracowników Starostwa i trwały około 3 tygodni. Poinformowała, że radny Rafał Zięty wnioskował do projektu budżetu na 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł na wykonanie opaski z kostki brukowej, montaż systemu filtracji wody i przeprowadzenie prac gruntowo-porządkowych na terenie obiektu.

Dionizy Jaśniewicz przypomniał, że Ośrodek Relax w Orzechowie był prowadzony przez kilka lat dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego, głównie mieszkańców sąsiadujących miejscowości. Zaznaczył, że obiekt jest zdekapitalizowany, a jego ponowne uruchomienie wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych. Zaproponował, by w związku z planowanym wystąpieniem o środki zewnętrzne na kompleksowy remont i zagospodarowanie terenu w Orzechowie użyczyć obiekt gminie Miłosław na określony czas.

Rafał Zięty, członek Zarządu przypomniał, że Ośrodek Relax funkcjonował w latach 2005 – 2018. Dodał, że projekt budżetu na 2021 r. nie przewiduje środków na jego funkcjonowanie, gdyż już w 2019 r. obiekt nie został uruchomiony w sezonie letnim. Podkreślił, że propozycja użyczenia obiektu gminie Miłosław na określony czas jest społecznie i finansowo uzasadniona.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na użyczenie gminie Miłosław na określony czas kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Orzechowie i jednoczesne ubieganie się o środki finansowe na kompleksowy remont obiektu i zagospodarowanie terenu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak             
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 152 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-26 14:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.