Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2020

PROTOKÓŁ NR 12/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z organizacją szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie pisma w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z organizacją szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera”.

Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że pismo w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej kryterium wyboru i zasad przeprowadzenia szkolenia pn. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera” wpłynęło za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Przypomniał, że skarga w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu ww. szkolenia została uznana za bezzasadną przez Radę Powiatu w uchwale nr 104/XV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zaznaczył, że przedmiotowy wniosek został przedstawiony Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako uzupełnienie do rozpatrzonej już skargi.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jednomyślnie, że w przedmiotowej sprawie należy postąpić zgodnie z dyspozycją art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mówiącego, że „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. Z uwagi na powyższe Komisja podtrzymała stanowisko wyrażone w podjętej uchwale Rady i zarekomendowała rozpatrzenie wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej.

Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało przekazane przewodniczącemu Rady.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

drukuj (Protokół nr 12 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-01-27 11:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.