Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 15 / 2020

 

PROTOKÓŁ NR 15/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 20 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Stanowisko w sprawie pisma dotyczącego opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Stanowisko w sprawie pisma dotyczącego opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.

Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 11 lutego 2020 r. Szczegóły w protokole nr 14/2020.

Z uwagi na fakt, iż podmiot składający petycję wystąpił o przesunięcie konkretnej kwoty z budżetu przeznaczonego na promocję powiatu wrzesińskiego na inne zadanie o charakterze inwestycyjnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła o opinię prawną w celu właściwej kwalifikacji rozpatrywanego pisma. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach „o tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna”.

Odnosząc się do opinii prawnej i na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie przedmiotowego pisma jako wniosku o zmianę w budżecie powiatu wrzesińskiego
i przekazanie Zarządowi Powiatu celem nadania właściwego biegu rozpatrywanej sprawie.

Opinia prawna i wniosek znajdują się w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod nr. sprawy SOR.0005.13.2020.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji odczytał stanowisko zarządcy drogi w sprawie wykonania dodatkowych nasadzeń przy budowanej ścieżce pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo.

Z uwagi na nieuwzględnienie zgłaszanych postulatów i dążąc do zaspokojenia społecznych oczekiwań Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie i wystąpiła ponownie o wykonanie dodatkowych nasadzeń przy budowanej ścieżce pieszo-rowerowej oraz uzupełnienie ubytków drzew po przeciwległej stronie drogi.

Wniosek znajduje się w zbiorze wniosków komisji (posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu) w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod nr. sprawy SOR. 0012.8.1.2020.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 15 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-05-28 08:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.