Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2020

PROTOKÓŁ NR 16/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 13 maja 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo.

Przewodniczący komisji poinformował, że w dniu 27 lutego 2020 r. wpłynęła petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo. Zaznaczył, że podmiot składający petycję wystąpił po raz drugi o wykonanie przebudowy drogi powiatowej z uwagi na jej zły stan techniczny, jednak nie wskazał w piśmie nowych okoliczności rozpatrywanej sprawy. Przypomniał, że postępowanie wyjaśniające mające na celu rozpatrzenie petycji w tej samej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 14 października 2019 r. Szczegóły w protokole nr 8/2019. Dodał, że sprawa będąca przedmiotem petycji została pozytywnie rozpatrzona przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w uchwale nr 86/XIV/2019 podjętej w listopadzie 2019 r.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  • stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach rekomenduje pozostawienie drugiej petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo bez rozpatrzenia i podtrzymuje stanowisko zajęte w podjętej uchwale Rady,
  • ponownie wnioskuje do zarządcy drogi o uzupełnienie kruszywem ubytków nawierzchni drogi w ramach bieżącego jej utrzymania (np. ze środków niewykorzystanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych).

Stanowisko i wnioski komisji znajdują się w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod nr. sprawy SOR.0005.8.2019.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

 

drukuj (Protokół nr 16 / 2020)

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-06-10 09:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.