Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 13 / 2020

PROTOKÓŁ NR 13/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wykonania dochodów i wydatków, rozdysponowania rezerwy budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.
 4. Przeprowadzenie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Przyjęcie protokołu z kontroli wykonania dochodów i wydatków, rozdysponowania rezerwy budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.

Zespół kontrolny (I) Komisji Rewizyjnej na podstawie udostępnionej do kontroli dokumentacji nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie:

 1. wykonania dochodów budżetowych,
 2. wykonania wydatków budżetowych,
 3. rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Ww. czynności finansowe prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a przedłożona do kontroli dokumentacja księgowo-finansowa nie budzi zastrzeżeń.

Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie protokół kontroli przeprowadzonej w ww. zakresach w dniu 8 czerwca 2020 r.

Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Protokół został przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Pkt 4 Przeprowadzenie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r. w zakresie przychodów i rozchodów. Ponadto członkowie komisji wyrazili opinię o:

 • sprawozdaniu finansowym,
 • wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna skontrolowała:

 • przychody z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 8.322.171,00 zł,
 • dane w bilansie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • wydatki na zadanie pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Zgodnie z §82 Statutu Powiatu Wrzesińskiego protokół kontroli zostanie sporządzony w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, a następnie przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

drukuj (Protokół nr 13 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-24 09:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.