Szybkie linki

Treść strony

Interpelacja w sprawie

informacji, czy Szpital Powiatowy we Wrześni złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o dodatkowe środki pieniężne na wyżywienie na oddziale porodowym i, czy jest uczestnikiem programu "Dieta Mamy"

Interpelacja w sprawie

najwyższej umowy o pracę zawartą z pielęgniarką w 2019 r. oraz najwyższego kontraktu podpisanego z pielęgniarką w 2019 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Interpelacja w sprawie

najwyższej umowy o pracę zawartą z lekarzem w 2019 r. oraz najwyższego kontraktu podpisanego z lekarzem w 2019 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Interpelacja w sprawie

najwyższego PIT-u 11 wystawionego pielęgniarce w 2018 r. i najwyższego kontraktu zapłaconego pielęgniarce w 2018 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Interpelacja w sprawie

najwyższego PIT-u 11 wystawionego lekarzowi w 2018 r. i najwyższego kontraktu zapłaconego lekarzowi w 2018 r. w Szpitalu Powiatowym we Wrześni

Zapytanie w sprawie

nagród i premii wypłaconych kadrze kierowniczej Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz kierownikom jednostek podległych w latach 2017 – 2019

Zapytanie w sprawie

kwoty najniższego i najwyższego wynagrodzenia zasadniczego oraz osobno wynagrodzenia wraz z wszystkimi dodatkami na dzień 30.10.2019 r. pracowników starostwa i jednostek podległych starostwie z ich wyszczególnieniem

Zapytanie w sprawie

nagród i odpraw przyznanych przez Zgromadzenie Wspólników dla prezesów i dyrekcji Szpitala Powiatowego we Wrześni w latach 2016 – 2019

Zapytanie w sprawie

wysokości przyznanych nagród wszystkim dyrektorom szkół w 2019 r.

Interpelacja w sprawie

wyjazdu z ul. Owocowej na ul. Szosa Witkowska we Wrześni

Interpelacja w sprawie

wyposażenia Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni w instrumenty muzyczne

Interpelacja w sprawie

wprowadzenia na terenie RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz CRP

Interpelacja w sprawie

Szpitala Powiatowego we Wrześni

Interpelacja w sprawie

funkcjonowania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Interpelacja w sprawie

terenu przy ul. Działkowców we Wrześni

Zapytanie w sprawie

możliwości publikacji w Przeglądzie Powiatowym

Interpelacja w sprawie

budowy odcinka B obwodnicy Wrześni oraz środków finansowych pozyskanych na realizację tego zadania

Interpelacja w sprawie

udzielenia informacji w sprawie rezygnacji przez Starostwo Powiatowe we Wrześni z ubiegania się o dotację refundowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na wyjazd studyjny rolników, samorządowców i liderów NGOs z Powiatu Wrzesińskiego

Interpelacja w sprawie

wcześniejszego przekazywania radnym materiałów na sesję i sposobu przygotowywania uchwał zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego

Interpelacja w sprawie

wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego zadania pn.: "Budowa inkubatora przetwórstwa owoców i warzyw" na kwotę 2.000.000,00 zł

Interpelacja w sprawie

publikowania w widocznym miejscu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl) budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrzesińskiego

Interpelacja w sprawie

informacji o wysokości deficytu w ramach poszczególnych postulatów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Interpelacja w sprawie

udostępnienia dokumentów związanych ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o.

Interpelacja w sprawie

nie wypłacenia subwencji Ośrodkowi Rewalidacyjno - Wychowawczemu "Magiczny Zakątek" we Wrześni.

Interpelacja w sprawie

dyżurów lekarskich podczas weekendów w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Interpelacja w sprawie

pisma (anonimu).

Interpelacja w sprawie

Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.