Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 16 / 2015

PROTOKÓŁ NR 16/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 3 marca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni,

2) upoważnienia Pani Violetty Zdunowskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1

Wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu przedstawiła Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Poinformowała, że Parafia Rzymsko-Katolicka w Pyzdrach wystąpiła o dotację na kontynuację remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej oraz drzwi w budynku poklasztornym. Zaznaczyła, że koszt prac objętych wnioskiem szacuje się w kwocie 113.000,00zł. Nadmieniła, że wniosek o dotację wnioskodawca złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Pyzdry oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomniała, iż w 2012 i 2013 r. wnioskujący otrzymał dotację z budżetu powiatu w łącznej wysokości 40.000,00zł.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż wniosek zostanie rozpatrzony przy analizowaniu wysokości/przeznaczenia wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2014 r.

 

Pkt 2

Projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 3 do protokołu uzasadniła Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Poinformowała, że Zarząd wyraził zgodę na założenie publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym, którzy ukończyli gimnazjum. Nadmieniła, iż cele i zadania, organy, organizację i system oceniania szkoły określa statut, który jest nadawany przez organ prowadzący szkołę.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 4 do protokołu przedstawiła Bożena Nowacka. Zaznaczyła, że w związku z upływającą kadencją należy ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodała, że w załączniku do uchwały zostały określone wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły. Nadmieniła, iż konkurs odbędzie się 09.04.2015 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 63/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu omówiła Bożena Nowacka. Zaznaczyła, że upoważnienie umożliwi dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni podpisać wniosek o finansowanie ww. projektu. Przypomniała, że jego wartość wynosi około 50.000 Euro.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 64/2015 w sprawie upoważnienia Pani Violetty Zdunowskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje i komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.