Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 10 / 2015

PROTOKÓŁ NR 10/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 26 stycznia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – część III krzesła plastikowe, krzesła tapicerowane,

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – część IV taborety obrotowe,

3) unieważnienia części I postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – fotele wypoczynkowe, fotele typu Finka.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich uzasadniła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu. Poinformowała, że wpłynęły oferty firmy Tronus Polska Sp. z o.o. na zakup i dostawę krzeseł plastikowych i tapicerowanych oraz taboretów obrotowych. Zaznaczyła, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przedstawiając oferty odpowiednio w kwotach: 15.108,09zł i 3.495,66zł. Nadmieniła, iż zamawiający na realizację tych części zamówienia przeznaczył odpowiednio kwoty: 15.430,00zł i 5.320,00zł. Ponadto podkreśliła, iż wpłynęły oferty na realizację części I postępowania tj. zakup i dostawę foteli wypoczynkowych oraz foteli typu Finka, jednak z powodu zaoferowania przez wykonawców przedmiotów, które nie zawierały szarych elementów drewna, unieważnia się tą część postępowania.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 46/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – część III krzesła plastikowe, krzesła tapicerowane,

2) 47/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – część IV taborety obrotowe,

3) 48/2015 w sprawie unieważnienia części I postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. – fotele wypoczynkowe, fotele typu Finka zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że termin związania ofertą na wyłonienie dostawcy mebli do Szpitala Powiatowego upłynie 09.02.2015 r. Dodała, że nie istnieją podstawy prawne do tego, by unieważnić postępowanie i dlatego zamawiający zobowiązany będzie dokonać wyboru, jeśli wykonawca nie wystąpi z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.