Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 6 / 2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 2 stycznia 2015 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.
Lista obecności stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.

 

Wicestarosta przedstawił porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok,

3) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

4) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

5) przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

  1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

  2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1.1) i 2)

Powołując się na art. 249 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o finansach publicznych Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że w terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej:

1) Zarząd informuje jednostki o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków,

2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 36/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 37/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Pkt 1.3), 4) i 5)

Beata Walkowiak poinformowała, że upoważnienia są wydawane dyrektorom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu wieloletnich przedsięwzięć, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek w roku budżetowym i w latach następnych, a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 38/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

2) 39/215 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

3) 40/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 4, 5 i 6 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad wicestarosta Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. /-/ Waldemar Grzegorek

  2. /-/ Paweł Guzik

  3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

  4. /-/ Rafał Zięty

 


Protokołowała:

Marta Ziętal

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-06-09 10:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.