Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2014

PROTOKÓŁ NR 3/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 17 grudnia 2014 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do protokołu omówił Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia.

Artur Czajkowski poinformował, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz ich dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy został przekazany do zaopiniowania wójtowi oraz burmistrzom gmin. Zaznaczył, że ww. podmioty nie zgłosiły uwag do przedstawionego harmonogramu, a ponadto pozytywną opinię wydała Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Nadmienił, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek, po zasięgnięciu ww. opinii ustala Rada, w drodze uchwały.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na 2015 rok został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

 Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 11:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.