Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Petycja mieszkańców i przedsiębiorców wsi Chociczka i Psary Małe

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr geod. 7/2, obręb Chociczka 

 

Podmiot składający petycję:

Mieszkańcy i przedsiębiorcy wsi Chociczka i Psary Małe

Data złożenia petycji:

03.06.2020 r.

Przebieg postępowania wyjaśniającego:

Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 05.06.2020 r. wystąpił do starosty wrzesińskiego o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Stanowisko Zarządu Powiatu Wrzesińskiego wpłynęło w dniu 09.06.2020 r. i wraz z petycją zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu w dniu 19.06.2020 r. Komisja zapoznała się z ww. pismami i uznała, że wskazany w petycji adresat (starosta wrzesiński) nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, gdyż decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu powiatowym i gminnym wydaje burmistrz. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęło do biura Rady w dniu 22.06.2020 r. 

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o petycjach przewodniczący Rady w dniu 24.06.2020 r.  przekazał petycję organowi właściwemu do jej rozpatrzenia tj. burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz zawiadomił o tym fakcie podmiot składający petycję. 

 

  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2020-06-24 11:43
  • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 11:44

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.