Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Petycje sołtysa miejscowości Marzenin i Kawęczyn

w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin

 

Podmiot składający petycje:

Sołtys miejscowości Marzenin i Kawęczyn

Data złożenia petycji:

06.07.2020 r. i 23.07.2020 r. 

Stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że petycje dotyczą tej samej sprawy i będą rozpatrywane łącznie jako petycja wielokrotna. W okresie od 24.07. do 24.08.2020 r. nie wpłynęły kolejne petycje w tej sprawie. 

Data złożenia ponownej petycji:

13.04.2021 r. 

Data złożenia ponownej petycji:

23.07.2021 r. i 02.08.2021 r. 

Stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informujemy, że petycje dotyczą tej samej sprawy i będą rozpatrywanie łącznie jako petycja wielokrotna. Do dnia 02.09.2021 r. ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje. 

Przebieg postępowania wyjaśniającego:

Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 08.07.2020 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Petycje wraz ze stanowiskiem zarządcy drogi zostały przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu w dniu 15.09.2020 r. Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawach będących przedmiotem petycji wielokrotnej. W dniu 21.09.2020 r. Komisja opracowała projekt uchwały Rady, w którym rekomenduje petycję za zasadną w zakresie konieczności przebudowy drogi powiatowej i budowy chodnika z uwagi na jej zły stan i poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Projekt uchwały, o którym mowa powyżej, zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego został przekazany na ręce przewodniczącego Rady.

Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 28.09.2020 r. podjęła uchwałę nr 149/XXII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin, w której uznała ją za zasadną. Przewodniczący Rady w dniu 30 września 2020 r. poinformował podmiot składający petycję wielokrotną o sposobie jej załatwienia.

W dniu 13.04.2021 r. wpłynęła ponowna petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Marzenin. Petycja została przekazana do zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która opracowała projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 195/XXX/2021 w dniu 01.06.2021 r., w której pozostawiła bez rozpatrzenia ponowną petycję w przedmiotowej sprawie i podtrzymała stanowisko wyrażone w uchwale podjętej we wrześniu 2020 r. Przewodniczący Rady w dniu 07.06.2021 r. powiadomił podmiot składający petycję o sposobie załatwienia ponownej petycji. 

Petycje złożone 23.07. i 02.08.2021 r. rozpatrywano łącznie jako ponowną petycję w przedmiotowej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała projekt uchwały o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, który został przyjęty uchwałą nr 234/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego w dniu 17.12.2021 r. Przewodniczący Rady zawiadomił podmiot składający petycję o sposobie jej załatwienia w dniu 23.12.2021 r.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.