Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach
Rady Powiatu Wrzesińskiego w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Łukasz Jakubowski, tel. 61 640 44 19, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.
3. Państwa dane osobowe, w postaci wizerunku oraz głosu, przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obowiązkiem transmitowania i utrwalania, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad Rady Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
4. Transmisje oraz retransmisje są udostępniane na stronie internetowej: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1142,prezydium-rady-sklad-rady oraz https://www.youtube.com/channel/UCGMSmWdbyMPMjJz-cilq19Q
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Państwa dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com mogą być przekazywane do państw trzecich.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. okres wieczysty. 
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.