Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2496
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok.

Przewodniczący komisji poinformował, że radni otrzymali materiały na sesję absolutoryjną. Poprosił o przedstawienie najważniejszych informacji Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że w 2018 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 105.496.136,62 zł, co stanowi 103,11%:

a) dochody bieżące – 70.279.434,15 zł, co stanowi 98,44% planu,

b) dochody majątkowe – 35.216.702,47 zł, co stanowi 113,88%.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 123.859.111,00 zł, co stanowi 94,13%:

a) wydatki bieżące – 72.253.918,50 zł, co stanowi 92,51%:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.341.138,93 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 3.024.991,21 zł,

- obsługa długu – 103.940,75 zł,

- wydatki na programy finansowane – 1.394.007,40 zł,

- dotacje na wydatki finansowe – 573.302,17 zł,

- wydatki jednostek budżetowych  59.405.141,33 zł;

b) wydatki majątkowe – 57.016.589,21 zł, co stanowi 96,10%:

- inwestycje zaplanowane – 55.100.149,02 zł,

- zakupy inwestycyjne – 514.119,50 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.310.000,00 zł,

- wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy – 30.922,20 zł,

- dotacje na inwestycje zaplanowane – 111.398,49 zł.

Dopowiedziała, że na koniec 2018 r. wystąpił deficyt budżetu na poziomie 18.362.974,38 zł, a nadwyżka operacyjna wyniosła 3.436.912,36 zł. Poinformowała, że w 2018 r. zaciągnięto trzy kredyty na łączną kwotę 25.936.273,64 zł. Wymieniła największe zadania majątkowe, które były realizowane w 2018 r., były to m.in.:

1) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

2) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”;

3) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego;

4) „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

5) przebudowy dróg powiatowych m.in. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września”.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak przedstawił udział finansowy gmin Powiatu Wrzesińskiego w realizacji zadań:

a) Gmina Września – 230.000,00 zł,

b) Gmina Nekla – 160.000,00 zł,

c) Gmina Pyzdry – 130.000,00 zł,

d) Gmina Kołaczkowo – 80.000,00 zł,

e) Gmina Miłosław – 50.000,00 zł.

Poinformował, że Gmina Miłosław otrzymała 1.200.000,00 zł, a na realizację zadań przekazała tylko 50.000,00 zł, Gmina Września otrzymała 6.000.000,00 zł, a przekazała 230.000,00 zł, Gmina Nekla otrzymała 60.000,00 zł, a przekazała 160.000,00 zł. Dodał, że w Gminie Nekla nie zostało wykonane jedno zadanie dotyczące budowy chodnika na trasie Nekla – Czerniejewo, co zostało uzasadnione, że kwota 200.000,00 zł nie starczy na realizację tego zadania oraz, że trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku tej drogi. Dopowiedział, że budżet na zadania drogowe na 2018 r. był znacznie lepszy niż w poprzednich latach. Poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. do końca czerwca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

Beata Matuszewska dodała, że Zarząd Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego przekłada Radzie do końca marca każdego roku, dlatego jest to nie możliwe, aby informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Szpitala, które należy złożyć do KRS do końca czerwca przedłożyć w sprawozdaniu rocznym Powiatu. Dopowiedziała, że szpital nie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego, dlatego informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym Szpitala nie będą umieszczone w sprawozdaniu rocznym Powiatu.

Janusz Balcerzak dodał, że rozumie iż, spółka pn.: „Szpital Powiatowy we Wrześni” nie wchodzi w zakres sprawozdania budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Dopowiedział, że jednak mogą zdarzyć się pytania o udzielenie szczegółowych informacji na temat szpitala.

 

Pkt 4 Wolne głosy i wnioski.

Starosta wrzesiński poinformował, że aktualnie nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja związana z oświatą, ponieważ od września do szkół średnich trafią dwa roczniki uczniów. Dodał, że nie ma to jednak odzwierciedlenia przy subwencji oświatowej. Dopowiedział, że zostało podpisane porozumienie płacowe z „Solidarnością”, które wejdzie od września, jednak na ten cel również nie ma środków w budżecie.

Radny Robert Balicki poinformował, że na jednym z posiedzeń koalicji obywatelskiej rozmawiano na temat zestawienia na poszczególne gminy Powiatu Wrzesińskiego z realizacji zadań drogowych w latach 2014 – 2018. Dodał, że warto byłoby posiadać takie zestawienie przygotowane przez Wydział Dróg Powiatowych z rozpisaniem na poszczególne gminy, aby mieć rozeznanie np. ile każda z gmin w danym roku otrzymała środków z budżetu Powiatu w latach 2014 – 2018.

Starosta wrzesiński dopowiedział, że należy wziąć tutaj pod uwagę fakt, że każda gmina posiada inną długość dróg powiatowych.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.