Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3263
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 24 / 2017

PROTOKÓŁ NR 24/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ

z dnia 23 stycznia 2017 r.

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2016 r..

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r.

5. Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu.

6. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2016 r.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r., które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok.

 

Pkt 4 Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r.

Przewodniczący komisji zaprezentował plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2017 r.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji przeczytał treść porządku obrad na XXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.

 

Pkt 6 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie zmian do budżetu Beatę Walkowiak, skarbnika powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że zwiększa się dochody budżetowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostepnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Całkowity koszt zadania wynosi 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł. Dodała, że planowane jest, aby wpływy z tytułu dofinansowania na realizację projektu kształtowały się następująco:

a) w 2017 r. planowana kwota: 1.013.713.00 zł. Kwota ta obejmuje refundację poniesionych w 2016 r. wydatków objętych dofinansowaniem w kwocie 50.184,00 zł, refundację wydatków z 2017 r. (4.250,00 zł) oraz planowane do otrzymania zaliczki w łącznej kwocie 959.279,44 zł,

b) w 2018 r. planowana kwota: 717.313,00 zł.

Dopowiedziała, że z tego tytułu zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.013.713,00 zł.

Poinformowała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 51.847,00 zł i przeznacza się ją dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w związku z umieszczeniem w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Dodała, że natomiast rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł i przeznacza się ją dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni na zakup pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki. Dopowiedziała, że w związku z podpisaniem umów partnerskich na realizację projektu pn. „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” przenosi się środki na dotacje udzielane dla: Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Radna Maria Taciak zapytała, jakie zmiany nastąpią po wprowadzeniu zmian w systemie oświatowym.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w 2019 r. wejdą 2 roczniki młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, co spowoduje, że w szkołach będzie o około 1000 uczniów więcej. Dodał, że jeśli będzie taka konieczność uczniowie będą uczęszczać do szkół na dwie zmiany. Dopowiedział, że ze względu na wyższą liczbę uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych zostaną zatrudnieni nowi nauczyciele. Poinformował, że sieć szkół musi zostać ustalona do końca pierwszego kwartału 2017 r. Dodał, że po wprowadzeniu zmian w systemie zmian licea będą 4-letnie, a technika 5-letnie.

Maria Taciak zapytała, jak wygląda sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że nastąpiło rozstrzygnięcie nadwykonań za lata 2010 – 2011 o kwotę ponad 4.000.000,00 zł. Poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia odwołał się od decyzji sądu pierwszej instancji, natomiast sąd drugiej instancji zaproponował ugodę. Dodał, że natomiast część nadwykonań za 2016 r. ma zostać wypłacona. Dopowiedział, że od połowy 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach finansowania i powróci się do formy ryczałtowej za realizację określonych świadczeń. Poinformował, że wszystko zależy od tego do jakiego poziomu referencyjnego zostanie zaliczony szpital, i jakie oddziały zostaną objęte formą ryczałtową. Dodał, że trwają dyskusje na temat rozbudowy oddziału neurologicznego i ortopedii. Dopowiedział, że oddziały, które nie będą kwalifikować się do określonego poziomu referencyjnego zapewniającego zaliczenie do formy ryczałtowej, mogą brać udział w konkursach o dofinansowanie.

Maria Taciak zapytała, czy pracownia rezonansu magnetycznego we Wrześni podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że pracownia nie zawarła umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, że badania wykonywane na zlecenie szpitala są opłacane, natomiast jeśli przychodnia lekarska zleci rezonans, to pacjent sam musi pokryć koszty badania. Dopowiedział, że z usług pracowni rezonansu korzysta bardzo dużo osób. Poinformował, że badania opłacają szpitale, które kierują pacjentów na rezonans. Dodał, że przychodnie zdrowia, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą skierować pacjenta na wykonanie tomografii w szpitalu.

Przewodniczący komisji zapytał, czy oddział udarowy kwalifikuje się do poziomu referencyjnego objętego 100% dofinansowaniem.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że dopiero od drugiej połowy 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany w zasadach finansowania i od tego momentu będzie obowiązywać forma ryczałtowa za świadczenia realizowane przez oddziały. Poinformował, że decyzja związana z tym, które oddziały będą ryczałtowane zależy od tego, na jakim poziomie referencyjnym zostanie umieszczony szpital.

Przewodniczący komisji zapytał, pod jaki oddział podlega leczenie neurologiczne.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że budynek, w którym początkowo funkcjonował szpital nie spełniał określonych wymogów na prowadzenie oddziału neurologicznego. Poinformował, że po przeniesieniu szpitala do nowego budynku starano się o podpisanie kontraktu na oddział udarowy. Dodał, że oddział neurologii i udarowy był początkowo inaczej finansowany niż dotychczas, mimo to wykonywano zabiegi w tym samym zakresie. Dopowiedział, że w 2016 roku i przez pierwsze pół roku 2017 część kontraktu na realizację świadczeń związanych z udarami będzie finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia według nowych procedur, czyli jako zabiegi udarowe, a nie w zakresie interny.

Przewodniczący komisji zapytał o funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii.

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że na oddziale intensywnej terapii jest problem z brakiem odpowiednich lekarzy. Poinformował, że na rynku jest problem z liczbą wykwalifikowanych lekarzy. Dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga obsadzenia na poszczególnych oddziałach określonych specjalistów. Dopowiedział, że jest zbyt mała liczba lekarzy z odpowiednimi specjalizacjami w stosunku do parametrów wskazanych w kontraktach podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poinformował, że jeśli okaże się, że nie ma obsadzonych dyżurów przez lekarzy, wtedy może nastąpić wycofanie kontraktu.

 

Pkt 8 Zakończenie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 24 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.