Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 2 / 2018 (VI kadencja)

PROTOKÓŁ NR 2/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 11 grudnia 2018 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 10 członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki na 2019 rok.

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji zaproponował, aby porządek obrad rozszerzyć o punkt dotyczący wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

W/w punkty zostanie omówiony w pkt. 5 porządku obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 3 Opracowanie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki na 2019 rok.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2019 rok.

 

Pkt 4 Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.

Członkowie komisji ustalili, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się przed następną sesją Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali na zastępcę przewodniczącego komisji radnego Grzegorza Trochę.

 

Pkt 6  Sprawy bieżące.

W tym punkcie członkowie komisji nie zabrali głosu.

 

Pkt 7 Wolne głosy i wnioski.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, kiedy zostanie uruchomiona sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.                                                                                                        

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński odpowiedział, że zgodnie z harmonogramem sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostanie otwarta pod koniec sierpnia lub na początku września 2019 r.

Małgorzata Cichacka zapytała, kiedy zostanie uruchomiona sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Radny Stefan Tomczak odpowiedział, że planuje się uruchomić salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dnia 1 stycznia 2019 r.

Radny Grzegorz Trocha zapytał o stan dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że był przeprowadzony przegląd po nawałnicy, która miała miejsce w 2017 r. Poinformował, że wszystkie zgłoszone uszkodzenia zostały naprawione. Dodał, że cały dach wymaga gruntownego remontu.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 2 / 2018 (VI kadencja))

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.