Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 25 / 2017

PROTOKÓŁ NR 25/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu wziął udział Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

5. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

6. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Członkowie komisji wybrali jednogłośnie na zastępcę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki radną Halinę Kotyk.

 

Pkt 4 Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Stefana Tomczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Stefan Tomczak poinformował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Dodał, że program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dopowiedział, że Powiat Wrzesiński zamierza złożyć wniosek na realizację projektu, w którym wezmą udział:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

d) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

e) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni.

Poinformował, że projekt jest kierowany dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia ogólnego, w tym w szczególności rozwijania kompetencji przyrodniczych, matematycznych i języków obcych. Dodał, że okres realizacji projektu wynosi 30 miesięcy (od 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.), wartość dofinansowania 95% kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny rzeczowy 5% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Pkt 5 Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

Pkt 6 Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

Wyżej wymienione punkty zostaną zrealizowane na posiedzeniu komisji stałych podczas debaty budżetowej, która odbędzie się w tym samym dniu 27 listopada 2017 r.

Protokół nr 26/2017 znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0012.3.8.2017.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 25 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.