Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 23 / 2017

PROTOKÓŁ NR 23/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 29 maja 2017 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu wzięły udział: Bożena Nowacka, sekretarz powiatu i Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Wyrażenie opinii i zajęcie stanowiska w sprawie listu otwartego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni dotyczącego zmian w naliczaniu dodatków trudnościowych i uciążliwych za wykonaną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 2 Wyrażenie opinii i zajęcie stanowiska w sprawie listu otwartego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni dotyczącego zmian w naliczaniu dodatków trudnościowych i uciążliwych za wykonaną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka przedstawiła:

1) zestawienie liczby oddziałów, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) wykaz oddziałów w roku szkolnym 2017/2018;

3) analizę subwencji i wydatków Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

4) zestawienie porównawcze dodatków w powiatach;

5) zestawienie liczby zwalnianych nauczycieli;

6) wynagrodzenia brutto nauczycieli.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Bożena Nowacka poinformowała, że zmienia się struktura Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodała, że liczba uczniów z każdym rokiem zmniejsza się (1999/2000 rok – 276 uczniów, 2007/2008 rok – 245 uczniów, a 2016/2017 rok – 137 uczniów), natomiast liczba nauczycieli jest stabilna. Dopowiedziała, że w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni nie został zwolniony żaden nauczyciel, 5 nauczycieli od 2006 r. do 2015 r. przeszło na emeryturę. Poinformowała, że nauczycielom należą się dodatki trudnościowe (za pracę z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie lekko, umiarkowanie, głęboko, znacznie, a także za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i nauczanie indywidualne) oraz dodatki uciążliwe (za pracę w warunkach trudnych, a dodatkowo z uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, dziećmi z autyzmem, niedowidzących i niedosłyszących). Dodała, że zwiększa się liczba zajęć indywidualnych. Przypomniała, że w oddziale z niepełnosprawnością lekką może być 16 dzieci, a z niepełnosprawnością umiarkowaną 8 dzieci. Dopowiedziała, że w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni będzie 132 uczniów, z czego 9 będzie miało zajęcia indywidualne.

Stefan Tomczak dodał, że dodatek trudnościowy należy się wszystkim nauczycielom pracującym w szkole specjalnej.

Bożena Nowacka poinformowała, że dodatek uciążliwy należy się połowie nauczycieli w minimalnym zakresie. Dodała, że dodatek trudnościowy początkowo był łączony z dodatkiem uciążliwym. Dopowiedziała, że kwota subwencji na 2017 r. wynosi 3.753.610,00 zł, a kwota wydatków 3.969.647,00 zł, z tego na wynagrodzenia 3.603.281,00 zł i na wydatki statutowe 366.366,00 zł. Oznajmiła, że w związku z przeniesieniem szkoły do nowego obiektu zwiększą się wydatki związane z utrzymaniem szkoły. wydatki na utrzymanie nowego obiektu szkoły zwiększą. Dodała, że w Zespole Szkół Specjalnych nie ma obowiązku prowadzenia szkoły branżowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Dopowiedziała, że po konsultacjach z panią dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni stwierdzono, że jeśli w naborze nie zostanie zgłoszonych 8 kandydatów do jednego oddziału to będzie należało podjąć decyzję, czy dany oddział w szkole otworzyć. Poinformowała, że jeśli subwencja oświatowa nie wystarcza to znaczy, że jest niewłaściwie prowadzona polityka kadrowa lub organizacyjna. Dodała, że w klasach z małą liczbą uczniów można łączyć i część zajęć przeprowadzić wspólnie. Dopowiedziała, że w 2018 r. 3 nauczycieli odejdzie na emeryturę, jednak nie planuje zatrudnić się nowych nauczycieli. Poinformowała, że wysokość dodatku nie zmieniła się od 2000 r., a w tamtych latach była znacznie większa liczba uczniów w szkole.

Poinformowała, że w powiecie wrzesińskim w 2016 r. dodatek trudnościowy był przyznany w kwocie od 134,00 zł do 472,35 zł (od 5% do 25% wyn. zas.), a dodatek uciążliwy od 114,70 zł do 157,45 zł (5% wyn. zas.). Dodała, że dyrektor szkoły ze względu na to, iż zna nauczycieli i uczniów ma możliwość różnicowania wysokości dodatku odpowiadającemu warunkom pracy. Dopowiedziała, że jeśli uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną jest nie obecny w szkole, wtedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek. Poinformowała, że w roku szkolnym 2016/2017 10 dzieci miało nauczanie indywidualne (6 dzieci z zaburzeniami zachowania), z czego 9 z nich odbywało zajęcia w szkole. Dodała, że są plany otworzenia przedszkola specjalnego.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w sprawie naliczania dodatków trudnościowych i uciążliwych nauczycielom. Dodał, że podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja szkoły i prognoza na najbliższe lata. Dopowiedział, że Rada Pedagogiczna przyjęła ze zrozumieniem przedstawione zmiany, które zostały przytoczone. Poinformował, że wspólnie zdeklarowano, że należy poprawić funkcjonowanie szkoły, iż z każdym rokiem zmniejsza się liczba uczniów tej placówki. Dodał, że alternatywą dla tej sytuacji jest poszukiwanie nowych rozwiązań, przedstawienie nowych ofert, które szkoła może zaproponować. Dopowiedział, że nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni stworzy nowe możliwości i warunki funkcjonowania szkoły.

Bożena Nowacka poinformowała, że wielu nauczycieli straci dodatek uciążliwy, a to spowoduje zwiększenie środków na dodatek trudnościowy. Dodała, że na prowadzenie zajęć rewitalizacyjnych dodatek uciążliwy nie przysługuje.

Stefan Tomczak zapytał, jak wygląda struktura zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych, skoro od kilku lat liczba uczniów zmniejsza się, a liczba nauczycieli pozostaje bez zmian.

Bożena Nowacka odpowiedziała, że zmniejsza się liczba uczniów w klasach, jednak zajęcia są w nich prowadzone jak wcześniej. Dodała, że jeśli liczba dzieci w szkole będzie nadal się zmniejszać to jednocześnie będzie trzeba dokonać zwolnień nauczycieli.

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zajęła stanowisko w powyższej sprawie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 3 Wolne głosy i wnioski.

Bożena Nowacka poinformowała, że do starostwa wpłynęły:

1) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 190/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”;

2) zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 191/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie „Powiatowego Programu Wsparcia Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 23 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.