Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 22 / 2017

PROTOKÓŁ NR 22/2017

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
  3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 2 Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Bożenę Nowacką.

Bożena Nowacka poinformowała, że obecnie obowiązujący „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” z 2013 r. wymaga zmian i dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa:

 

1) zmieniono nazwę stypendium edukacyjno – socjalnego na stypendium edukacyjne, aby nie było błędnie utożsamiane ze stypendium szkolnym przyznawanym przez gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

 

2) w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniono czas trwania i formy rozliczeń grantów edukacyjnych. Granty edukacyjne były przyznawane przez 9 miesięcy, natomiast po wprowadzeniu zmian będą realizowane maksymalnie przez 4 miesiące, w wymiarze do 24 godzin dydaktycznych, w danym roku szkolnym. Należność za granty wypłacana będzie raz w miesiącu;

 

3) zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe zmieniły się nazwy typów szkół (szkoły ponadgimnazjalne zastąpiono szkołami ponadpodstawowymi, a gimnazja stały się szkołami podstawowymi);

 

4) zniesiono wymogi formalne dotyczące prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkołach.

Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

 

Przewodniczący komisji zapytał, w jaki sposób sprawdzana jest sytuacja rodzinna/materialna uczniów ubiegających się o stypendium.

Bożena Nowacka poinformowała, że sytuację rodzinną/materialną weryfikują pedagodzy szkolni. Dodała, że należy dostarczyć do szkoły dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną/materialną. Dopowiedziała, że są różne kwoty stypendiów, które są ustalane proporcjonalnie do liczby uczniów w danej szkole. Poinformowała, że w przypadku wątpliwości Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej konsultuje się z dyrektorami szkół w sprawie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej/materialnej danego ucznia.

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 22 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.